Tidligere publiceringer

Blåfinnet Tun- Fanget og mærket 12. september 2017 Skrevet af Palle Thomsen
”Kraftig iltsvind på fremmarch” 06. september 2017 Skrevet af Palle Thomsen
”Dagsorden til § 7- Udvalgsmøde” 04. september 2017 Skrevet af Palle Thomsen
” Danmarks ynglebestand af skarver 2017” 04. september 2017 Skrevet af Palle Thomsen
”Råstofindvinding i Grønsund” 04. september 2017 Skrevet af Palle Thomsen
Har du fundet et fiskemærke eller chip? 03. august 2017 Skrevet af Palle Thomsen
Store Røgedag og Bliv Fritidsfisker for en dag 31. Juli 2017 Skrevet af Palle Thomsen
Fællestur til Aarø. 30. Juli 2017 Skrevet af Palle Thomsen
Her sættes der ål ud i 2017 21. Juli 2017 Skrevet af Palle Thomsen
Drukneulykkerne er rekord lavt 13. Juli 2017 Skrevet af Palle Thomsen