Udskriv


Forbundets formål er at varetage fritidsfiskernes interesser, og i den forbindelse er vi repræsenteret i en række udvalg under Fiskeridirektoratet og Fødevareministeriet, samt har kontakt med de myndigheder og organisationer, der helt eller delvist beskæftiger sig med det rekreative fiskeri i Danmark.

De lokale fritidsfiskerforeninger deltager i samarbejde med fiskeplejeinstitutionerne og Dansk Fritidsfiskerforbund i planlægning og udsætning af fiskeyngel i en række farvande og i en del vandløb.

 

 

Formandens kalender:

Formandens fastlagte mødekalender !

20/10 15. Deltager i Als og Sundeved Fritidsfiskerforenings Generalforsamling.

28/10 15. Den rekreative gruppe. Har du noget du gerne vil debattere med Fiskerikontrollen, eller spørgsmål, er du velkommen til at deltage i dette møde. Der er dog begrænsning på antallet af deltagere, så først til mølle princippet gælder her. (Der afholdes 2 møder om året)

31/10 15. Gæst ved Dansk Amatørfiskerforenings Årsmøde

18/11 15. § 7 udvalgsmøde.

25/11 15. Skarvudvalgsmøde

26/11 15 Dialogforum for Nissum Fjord

12/1 16. FU møde Dansk Fritidsfiskerforbund

19/3 16. Årsmøde Dansk Fritidsfiskerforbund

 

Fastlagte møder i FU:
(På grund af generalforsamling i en lokalforening på samme tid som FU mødet, søges FU mødet flyttet!
 Så snart FU mødet er fastlagt, kommer det op i kalenderen
.)

 


28/10 15. Den rekreative gruppe.
 Har du noget du gerne vil debattere med Fiskerikontrollen, eller spørgsmål, er du velkommen til at deltage i dette møde. Der er dog begrænsning på antallet af deltagere, så først til mølle princippet gælder her. (Der afholdes 2 møder om året)